Indian Mountain
Indian Mountain


Indian Mountain

 

1. Garo, Khasi – Meghalaya

2. Mikir Hills – Arunachal Pradesh

3. Avore – Arunachal Pradesh

4. Lusai – Mizoram

5. Gadwin Austin Peak (K2) – Jammu And Kashmir

6. Kunlun Range – China

7. Hindukush - Afghanistan

8. Suleiman Range – Pakistan

9. Gauri Shankar – Nepal

10. Kangchenjunga – India

11. Karakoram, Kailash Range – India And China

12. Ladakh Category – India (Jammu And Kashmir)

13. Jaskhar Range – Jammu Kashmir

14. Pir Panjal Range – Jammu 2 Kashmir

15. Nanga Parbat (8126) – Jammu Kashmir

16. Kamet Parvat (7756) – Uttaranchal

17. Nanda Devi (7817) – India

18. Dhaulagiri (8172) – India

19. Guru Shikhar (7145) – India

20. Mount Shikhar (8848) – Nepal

21. Khasi Jaintia – Assam-Meghalaya

22. Naga Hills – Nagaland2

23. Patkaibum – Arunachal Pradesh

24. Mejo Hill – Mizoram

25. Aravalli Range – Gujarat, Rajasthan, Delhir

26. Jarga Hill – Udaipur

27. Harsnath Hill – Alwar

28. Delhiu Hills – Delhi

29. Mount Abu (1722) – Rajasthan

30. Vinyabu Mobile Range – Madhya Pradesh

31. Vinyabu Parvat – Madhya Pradesh

32. Bharner Mountain – Bihar

33. Kaimur Hills – Jharkhand

34. Parasnath Hill – Gujarat

35. Rajpipla Hill – Gujarat

36. Satpura Hill – Madhya Pradesh

37. Mahadev Hill (Dhupgarh 1350) – Madhya Pradesh

38. Maikal Hill (Amarkantak 1036) – Madhya Pradesh

39. Rajmahal Hill – Maharashtra

40. Satmala Hill – Maharashtra3

41. Ajanta Range – Maharashtra

42. Mahendra Giri Hills – Orissa

43. Mahabaleshwar Hill (1438) – Maharashtra

44. Nilgiri Hills – Tamil Nadu

45. Annaramalai Hills – Tamil Nadu

46. ​​Cardemum Hill – Kerala, Tamil Nadu

47. Grocery Hill – Pakistan, No.

48. Malwa Plateau – North Of Narmada (M.P.)

49. Deccan Plateau – South Of Narmada (Gujarat, Maharashtra)

50. Chota Nagpur Plateau – East Of Son River (Jharkhand)

51. Gwalior Hills – North Of Malwa Plateau (M.P.)

52. Bundelkhandak – North Of Malwa Plateau (M.P., U.P.)

53. Baghelkhand – North-East Of Malwa Plateau, Mp.

54. Hazaribagh Plateau – North Of Damodar River (Jharkhand)

55. Ranchi Plateau – South Of Damodar River (Jharkhand)

56. Meghalaya Plateau – North East / Shillong Plateau

57. Mikir Hills – Assam

58. Telangana Plateau – Andhra Pradesh (South Of Narmada)

59. Karnataka Plateau – Karnataka (South Of Narmada)

60. Mysore Plateau – South Of Karnataka Plateau (Karnataka)

61. Balaghat Mountain Range – Madhya Pradesh

62. Dodabanta – Kerala, Tamil Nadu

63. Malayagiri – Orissa

64. Giri Hills – Gujarat

65. Cardamom Hills – Andhra Pradesh

66. Garhjat Hills – Orissa

67. Dafla Hills – Arunachal Pradesh

68. Mishmir Hills – Arunachal Pradesh

69. Jaintia – Assam

1.

0 Comments: